Afdrukken

Welkom

Welkom op de website van huisarts Van Dijk!

Onderstaande brief is aan alle patiënten half maart verstuurd:

Beste mensen,
Na ruim 25 jaar met veel plezier hier in Haarlem-Noord als huisarts te hebben gewerkt, heb ik besloten om mijn praktijk over te dragen aan een jongere collega.
Als huisarts ben ik er altijd op gericht geweest om samen met u een passend antwoord te vinden op voorliggende medische vragen en problemen. Afgaand op de blijken van waardering die ik van u mocht ontvangen, lukte het doorgaans om met elkaar een verhelderend gesprek te hebben. Voor mij was het prettig om met u samen te werken en ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor het in mij, als huisarts, gestelde vertrouwen de
afgelopen jaren.
Terwijl ik bij mijn aanvang in 1993 werd bijgestaan door alleen een doktersassistente, staat er vandaag de dag een heel team van medewerkers voor u klaar, dat u eerstelijns huisartsgeneeskundige zorg biedt en blijft bieden. Ik ben mijn team zeer erkentelijk voor de geboden inzet en ondersteuning tijdens onze jaren van samenwerking.
Tot en met 31 mei ben ik nog actief in ‘Huisartspraktijk Van Dijk’, aan de Rijksstraatweg.

Per 1 juni 2019 is de praktijk van huisarts Van Dijk overgedragen aan mevrouw Vossers, huisarts.

Vanaf 3 juni kunt u terecht op de Planetenlaan 19, Haarlem (op het oude voetbalveld tegenover de Dekamarkt). De praktijk blijft onder de bekende telefoonnummers bereikbaar. Meer informatie vindt u op http://www.dehuisarts.nl